CEO1983 Top

Đơn vị bảo trợ

Năm 1990, sau khi Luật Công ty ban hành, hàng loạt doanh nghiệp dân doanh ra đời đã góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Thực tế này đã làm nảy sinh nhu cầu có một tổ chức để chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ các doanh nghiệp cùng phát triển.

Nắm bắt tình hình thực tế, tháng 4 năm 1993, Ủy ban thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã khuyến khích, động viên và bảo trợ cho nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ tập hợp nhau trong những CLB tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 5/1995, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội ra quyết định lập Ban trù bị thành lập Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Theo quyết định của Hội LHTN Việt Nam, tháng 8/1998, Hội nghị ra mắt Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã đánh dấu bước phát triển đầu tiên của Hội.

Đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, tháng 9/1999, đã đánh dấu sự ra đời tổ chức Hội của các doanh nhân trẻ Thủ đô. Bằng quyết định số 7242/QĐ-UB ngày 03/12/2001, UBND Thành phố Hà Nội đã công nhận Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Kể từ khi ra đời cho đến nay, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đã trở thành cầu nối gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trải qua 30 năm trưởng thành với nhiều thử thách chông gai nhưng cũng đầy tự hào, Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục cùng chung tay xây dựng cộng đồng Doanh nhân trẻ lớn mạnh, đầy bản sắc và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước.

NHỮNG DẤU ẤN ĐÁNG NHỚ:

Tháng 4/1993: Thành lập CLB Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội

Tháng 5/1995: Quyết định tổ chức Ban trù bị thành lập Hội DNT Hà Nội

Tháng 8/1998: Hội nghị ra mắt Hội DNT Hà Nội, đánh dấu bước phát triển đầu tiên của Hội

Tháng 9/1999: Đại hội lần thứ nhất Hội DNT Hà Nội, đánh dấu sự ra đời tổ chức Hội của các doanh nhân trẻ Thủ đô

Ngày 03/12/2001: UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 7242/QĐ-UB công nhận Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội có đầy đủ tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo pháp luật Việt Nam

Đồng thời cũng trong năm 2001, Hội chính thức có Văn phòng Hội, thể hiện bước tiến mới theo hướng chuyên nghiệp hóa trong các hoạt động Hội. 

Ngày 01/10/2008: Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đã nhận được Quyết định số 03/QĐ-HHN của Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc: Kết thúc hoạt động của BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội và BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Hà Tây; công nhận BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (mới). Quyết định nêu rõ, kết thúc hoạt động của BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội và BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Hà Tây từ ngày 30/9/2008; công nhận BCH Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội từ ngày 01/10/2008.

Từ hơn 30 Hội viên ngày đầu thành lập, cho đến nay, Hội đã thu hút hơn 3000 lượt hội viên cá nhân và hội viên tập thể là những doanh nhân trẻ đang lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô.