CEO1983 Top

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng

Từ 1/1/2024, điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tại Điều 1, khoản 1 của dự thảo Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, quy định:

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024.

- Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024.

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Trần Oanh.
Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh minh họa: Trần Oanh.

Tại Điều 1, khoản 2 của dự thảo Thông tư, quy định: Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024.

Tại Điều 2 của dự thảo Thông tư, Bộ LĐTB&XH đề xuất tiền lương tháng đã đóng BHXH. Theo đó, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 được điều chỉnh theo công thức:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1, dưới đây:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng sẽ được áp dụng từ 1/1/2024.
Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng sẽ được áp dụng từ 1/1/2024.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 1/1/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định như trên.

Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư này được điều chỉnh theo công thức:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2, dưới đây:

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Bộ LĐTB&XH đã xây dựng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này; tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này.

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/2/2024; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 1/1/2024.

Bạn đang đọc bài viết Từ 1/1/2024, điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tại chuyên mục Thông tin thị trường của CEO1983 Club. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 090.320.5983 hoặc gửi về hòm thư clbceo1983@gmail.com