CEO1983 Top
CEO Talks với chủ đề Xây dựng thương hiệu - bí quyết chiếm lĩnh tâm trí khách hàng

CEO TALKs với chủ đề "Xây dựng thương hiệu - Bí quyết chiếm lĩnh tâm trí khách hàng" với sự tham gia của hơn 100 khách mời đã khẳng định được độ "hot" của chương trình