CEO1983 Top
Tham quan các doanh nghiệp CLB CEO 1983 tại Long Biên

Với sứ mệnh Đồng hành - Kết nối - Lan tỏa, CLB CEO 1983 đã có chuyến đi thăm các Doanh nghiệp tại Long Biên với mong muốn kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, trở thành một tập thể lớn mạnh.